Διαδραστικά Συστήματα

Ειδική κατηγορία συστημάτων των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην διάδραση με το χρήστη.

Ένας διαδραστικός πίνακας (Interactive whiteboard) είναι μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν  υπολογιστή   και ένα προβολικό (προτζέκτορα). Το προβολικό προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας την αφή. Ο διαδραστικός πίνακας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες ή δεδομένα. Τα εξελιγμένα μοντέλα των διαδραστικών πινάκων έχουν ψηφιακό πληκτρολόγιο και ποντίκι.

Για το λογισμικό Smart Notebook δόθηκε από την εταιρία το εξής κοινόχρηστο κλειδί : NB-SEDS6-ASHK9-RYNEF-A6AII

Υλικό για τους Διαδραστικούς Πίνακες :

Πατήστε εδώ για το υλικό

Advertisements