Αξιολόγηση των Εκπαιδευόμενων

Πιστεύουμε ότι βασικός σκοπός ενός επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να χρησιμοποιήσουν τα αντικείμενα της επιμόρφωσης άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα παραλάβουν Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης.

Για να θεωρηθεί ότι ο επιμορφούμενος ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρακολούθηση του προγράμματος «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Εργαλεία WEB 2.0» θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τις τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις και να έχει δημιουργήσει και παραδώσει τουλάχιστον μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας ένα από τα εργαλεία WEB 2.0 με τα οποία ασχοληθήκαμε κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης.

Πατήστε εδώ για να καταχωρήσετε την εργασία σας

Advertisements