Αξιολόγηση του Προγράμματος

Αγαπητοί συνάδελφοι της Πληροφορικής που παρακολουθήσατε το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Επειδή θεωρούμε ότι η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σας παρακαλούμε συνοπτικά να αναφέρετε τη γνώμη σας για την  οργάνωση του προγράμματος επιμόρφωσης, την παρεχόμενη επιμόρφωση, τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες  και το επιμορφωτικό υλικό. Επίσης θα θέλαμε τις δικές σας προτάσεις για θέματα που θα σας ενδιέφεραν να ασχοληθούμε σε μελλοντική επιμόρφωση.

Για τον λόγο αυτόν έχει δημιουργηθεί ένας κοινός πίνακας (Google Docs), στον οποίο ανώνυμα μπορείτε να καταγράψετε την γνώμη σας.

Πατήστε εδώ για να καταθέσετε τα σχόλιά σας για το πρόγραμμα


Advertisements